Sairaanhoitajia,kesätyö,medisiininen päiväsairaala

Tarjoamme Sinulle, sairaanhoitaja, tilaisuuden työskennellä kesätöissä medisiinisessä päiväsairaalassa (vähintään 4 kesäsijaisuutta). Medisiininen päiväsairaala on avohoitoyksikkö, joka palvelee eri erikoisalojen polikliinisia potilaita. Päiväsairaala tekee sujuvaa hoitoprosessien mukaista yhteistyötä eri yksiköiden kanssa potilaiden parhaaksi. Päiväsairaala toteuttaa hoitavan lääkärin suunnittelemat tutkimukset ja ennalta määrätyn hoidon. Tutkimuksiin ja toimenpiteisiin liittyvä valmistelu, seuranta sekä kotiutus tapahtuvat päiväsairaalan hoitohenkilökunnan toimesta. Päiväsairaalatyössä korostuu sairaanhoitajien itsenäinen hoitotyön arviointi sekä päätöksenteko.

Haemme joukkoomme osaavia ja motivoituneita hoitotyön ammattilaisia. Arvostamme vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta. Työ osastollamme on kaksivuorotyötä ja työvuorosuunnitteluamme ohjaa työaika-autonomia. Sijaisuudet alkavat kesäkuun alussa ja jatkuvat ainakin elokuun puoliväliin 2020.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat: osastonhoitaja Anna-Kaisa Katiska-Riihiaho p. 040 508 6610 ja vastaava sairaanhoitaja Titta Korteniemi p. 040 134 6420. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oys, medisiininen tulosalue, Medisiininen päiväsairaala
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.