test

Sairaanhoitajia (Yleissairaalapsykiatria, Sairaala Nova)

Ansök senast  6.10.2023 15:45

Haluaisitko työskennellä mielenkiintoisessa ja monipuolisessa työympäristössä aikuispsykiatrialla?

Haemme Psykiatrian osastopalveluihin vakituiseen työsuhteeseen

SAIRAANHOITAJIA

Sairaala Novassa on profiililtaan erilaisia psykiatrisia osastoja: psykoosiosastoja, intensiivistä hoitoa tarjoava osasto, somatopsykiatriaan erikoistunut osasto (syömishäiriöt, ahdistus, masennus), tunne-elämältään epävakaiden hoitoa tarjoava osasto sekä psykiatrinen kuntoutusosasto, jossa on myös oikeuspsykiatrisia potilaita. Uutena työkaverinamme tulet alkuun sijoittumaan yhdelle näistä osastoista, mutta myöhemmin esimerkiksi työkierron kautta sinulla on mahdollisuus työskennellä myös muilla osastoilla.

Tiimimme koostuvat sairaanhoitajista, lähihoitajista, sosiaalityöntekijöistä, psykologeista, fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista, lääkäreistä, palveluohjaajasta. Tulet siis olemaan osa meidän moniammatillista ja osaavaa porukkaa. Työskentelymme perustana on potilaslähtöinen, kollegiaalinen ja toisen työtä arvostava tekeminen.

Miksi tulla työkaveriksi psykiatrian osastoille:

- Perehdytys: käytössämme on Intro-perehdytysjärjestelmä ja nimeämme sinulle oman perehdyttäjän. Kokonaisuutena kuitenkin koko tiimi huolehtii siitä, että pääset mukaan porukkaamme. Perehdytys suunnitellaan osaamisesi mukaan, joten voit olla jo kokenut tai urasi alussa oleva hoitotyön ammattilainen.

- Joustavuus: Ymmärrämme, että elämäntilanteet vaihtelevat, ja siksi työvuoroissa huomioidaan henkilökohtaiset tarpeesi. Mielellämme keskustelemme kanssasi siitä, minkälaisia työelämän joustoja juuri sinä kaipaisit yhdistääksesi työn ja vapaa-ajan.

- Työhyvinvointi: Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin tarjoamalla liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut kattavan hyvinvointiedun. Lisäksi henkilökortillasi pääset hyödyntämään erilaisia yritysalennuksia, joita hyvinvointialueellamme on jo pitkä lista!

- Työyhteisö: Työporukallamme vietämme tyhy-päiviä noin 1-2 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi työkavereiden kanssa voi viettää aikaa myös vapaa-ajalla, sillä Sairaala Novan työntekijöillä on paljon yhteistä vapaa-ajan toimintaa ja esimerkiksi ilmainen kuntosali.

- Koulutus: Työnantajana tuemme osaamisen kehittämistä kouluttautumisen, sisäisen liikkuvuuden ja sinulle sopivan työkierron avulla. Kannustamme jokaista työntekijää käyttämään vuosittain ainakin 3 työpäivää lisäkouluttautumiseen.

- Työtilat ja ympäristö: Uuden sairaalan myötä yhteistyö psykiatrian osastojen ja avohoidon suhteen on sujuvaa, sillä kaikki toiminnot sijaitsevat samassa pihapiirissä. Sairaala Novan hyviin puoliin kuuluu ehdottomasti myös sisäilmaltaan erittäin terveet tilat.

Sinulta odotamme arvostavaa potilaan kohtaamista ja hyviä yhteistyötaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon henkilöstä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, laillistettu sairaanhoitaja Edellytämme tehtävässä tartuntatautilain 48 §:n mukaista soveltuvuutta, joka tulee osoittaa hyväksytysti. Lisäksi edellytetään ajan tasalla olevaa LOP/LOVE-lääkeosaamista, mutta myös lääkeosaamisen suorittaminen meillä onnistuu heti työsuhteen alussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa ja työ on kolmivuorotyötä, ellei toisin ole sovittu.

Palkkauksemme perustuu tehtävän vaativuuteen ja sairaanhoitajan peruspalkka on 2863,04 €. Mahdollistamme etenemisen hoitotyön urakehitysmallin ja asiantuntijarakenteen mukaisesti.

Hakijoita haastatellaan jo hakuajan puitteissa.

Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi

Annan mielelläni lisätietoja, kysy lisää:
-
Ulla Parviainen, osastonhoitaja
p. 050 346 2058
ulla.parviainen@hyvaks.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 11 500 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi!

Läs om arbetsgivare