test

Haemme SOITEn Terveyden ja sairaanhoidon palveluihin sekä
kuntoutus- ja tutkimuspalveluihin eri tulosyksiköihin sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja kätilöitä 2.5. - 30.9.2022 välilliselle ajalle sopimuksen mukaan. Työ
on yleensä kolmivuorotyötä.

Sairaanhoitajien ja kätilöiden sijaisuuksiin otamme
valmiita sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja opiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet
140 op rajan.

Lähihoitajan sijaisuuksiin otamme sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 90 op rajan.

Toimialueella toimintaympäristöjä ovat vuodeosastot ja
ajanvarauspoliklinikat, tehovalvontayksikkö, yhteispäivystys, ensihoitokeskus
sekä leikkaus- ja anestesiaosastot, lääkärivastaanotot, neurologinen osasto
sekä naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosasto ja poliklinikat.

Hakemuskaavakkeessa on vapaan sanan kenttä, johon hakija voi
kirjoittaa haluamansa yksiköiden nimet. Hakemukseen voi liittää CV:n.
Sijaisuudet täytetään määräajaksi sopimuksen mukaan.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Soite on savuton.

Kesätyöhaku päättyy 10.4.2022 ja valituille ilmoitetaan 29.4.2022 mennessä.

Lisätietoja rekrytointivastaava Pasi Hautala 040 804 2855


Vi söker sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor till Soites olika resultatenheter inom hälso- och sjukvårdstjänster och rehabiliterings- och undersökningstjänster för perioden 2.5 - 30.9.2022 enligt överenskommelse. Arbetet är vanligtvis treskiftsarbete.

Till sjukskötar- och barnmorskevikariat väljer vi utexaminerade sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor samt studerande som samlat minst 140 studiepoäng.

Till närvårdarvikariat väljer vi sjukskötar-, hälsovårdar- och barnmorskestuderande som samlat minst 90 studiepoäng.

Verksamhetsområdets enheter är vårdavdelningarna och tidsbokningspoliklinikerna, intensivvårdsavdelningen, samjouren, förstavårdscentralen och operations- och anestesiavdelningarna, läkarmottagningarna, neurologiska avdelningen och vårdavdelningen och poliklinikerna inom kvinnosjukdomar och förlossningar.

På ansökningsblanketten finns ett fält där den sökande kan anteckna vilka enheter hen söker jobb i. Du kan bifoga din CV till din ansökning. Vikariaten tillsätts på viss tid enligt överenskommelse.

Den sökande ska dessutom ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Soite är rökfri.

Ansökningstiden för sommarjobb går ut 10.4.2022 och de som valts meddelas senast 29.4.2022.

För mer information resurschef Heidi Gleviczky 040 014 5525

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb