Skip to main content
test

Vi vill stöda barnen på uppväxtens och inlärningens stig. En smidig vardag betyder inom småbarnspedagogiken mångsidiga verksamhetsmiljöer och goda verksamhetslokaler. Det innebär också utveckling av verksamheten, servicehandledning och multiprofessionellt samarbete. Vi utvecklar båda språkgrupperna jämsides. Vi vill tillsammans med familjerna skapa goda rutiner i barnens vardag och förhållanden där barnen får göra saker tillsammans och lyckas.

Kom med!

Borgå stad söker en sakkunnig inom småbarnspedagogik för viss tid 1.9.2022-30.6.2023.

Uppgiften fokuserar på utveckling och samordning av språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Målet i arbetet är att stödja och förstärka de anställdas kunnande i att erbjuda småbarnspedagogik med kulturell mångfald. Till uppgifterna hör att ge anställda handledning och utbildning, att utveckla verksamhetsmodeller, arbetssätt och innehåll bland annat i att ge undervisning i finska/svenska som andra språk samt att delta i läroplansarbete. Dessutom arbetar den sakkunniga i ett multiprofessionellt nätverk och olika arbetsgrupper.

Uppgifterna förutsätter kunskap om småbarnspedagogik. Dessutom önskar vi ett utvecklande arbetsgrepp, god förmåga till växelverkan och förmåga att arbeta självständigt.

Behörighetsvillkor är lärare inom småbarnspedagogik eller socionom.

Som merit räknas:
- kunskaper i finska
- datatekniska kunskaper

Villkoren för anställningsförhållandet fastställs enligt allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Lönesättning: 2748,34 €/månad, dessutom eventuellt tillägg baserat på tidigare arbetserfarenhet. Arbetstid: 38 h 15 min/vecka.

Skicka din ansökan senast 19.8.2022 kl. 15.00 via länken Sök nu. Intervjuer startar redan under ansökningstiden.

Ytterligare information ger Jaana Häkkinen, ledare för småbarnspedagogik, jaana.hakkinen@porvoo.fi tfn 040 489 1879.


Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger Jaana Häkkinen, ledare för småbarnspedagogik, jaana.hakkinen@porvoo.fi tfn 040 489 1879.

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb