Skip to main content
test
Samhällspedagog, Utbildningstjänster - Sibbo kommun

Är du en stark främjare av gemenskapsanda och en motiverad yrkesperson inom skolgemenskapens fostringsarbete?

Sibbo i närheten av huvudstadsregionen är en tvåspråkig och växande, smidig kommun där naturen, skärgården och landsbygden utgör viktiga faktorer. Kommunens Utbildningstjänster är en innovativ och aktiv samarbetspartner som värdesätter kompetens. Sibbo har redan länge utvecklat gemenskapsbaserat välfärdsarbete och förebyggande tjänster i skolorna.

Vi ska nu med Undervisningsministeriets stöd inleda ett projekt för att främja elevernas inlärning, psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och gemenskapsanda.

Vi söker nu två

SAMHÄLLSPEDAGOGER till Nickby Hjärta och Miili i Söderkulla för tiden 1.4.-31.12.2023, med början enligt överenskommelse.
Den svenskspråkiga högstadieskolan Kungsvägens skola och den finskspråkiga enhetsskolan Sipoonjoen yhtenäiskoulu är verksamma i byggnaden Nickby Hjärta. I byggnaden Miili i Söderkulla finns den finskspråkiga enhetsskolan Sipoonlahden koulu, den svenskspråkiga lågstadieskolan Söderkulla skola, lågstadieskolan Leppätien koulus språkbadsenhet i södra Sibbo och skolornas förskolegrupper.

Syftet med samhällspedagogens arbete är att öka välbefinnandet i skolgemenskapen och på så sätt stödja elevernas trivsel och förankring i skolan.

Som samhällspedagog arbetar du med eleverna på gemenskaps- och gruppnivå i skolans vardag:
- du välkomnar eleverna till skolan på morgonen
- du möter och vägleder eleverna under skoldagen och lektionerna
- du ordnar meningsfulla aktiviteter under rasterna
- du deltar i aktiviteter som ordnas för eleverna efter skolan
- du planerar och genomför gemensamma aktiviteter för eleverna i de skolor som är verksamma i byggnaden.

Samhällspedagogens yrkesskicklighet är användbar även i skolans verksamhet som främjar delaktighet och i utvecklingen av den (elevråd, stödelever, andra verksamhetssätt som främjar elevernas delaktighet).
Skolornas pedagogiska handledare, skolcoach och Ungdomstjänsters arbetstagare är dina viktigaste kollegor.

Vi värdesätter erfarenhet av arbete med barn och unga. Behörighetskravet för befattningen är lämplig högskoleexamen inom t.ex. socialt arbete, pedagogik eller idrottsbranschen. Arbetet förutsätter att du kan kommunicera flytande på båda inhemska språken.
Arbetet kräver god förmåga att samarbeta med andra människor, förhandla och arbeta i grupp, ett utvecklande arbetssätt och en genuin entusiasm för att arbeta med eleverna för att skapa en positiv atmosfär och stärka vi-andan.

Lönen och villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Den uppgiftsrelaterade lönen är 2807,75 euro/månad + eventuella tillägg.

I anställningsförhållandet tillämpas en prövotid på fem månader. Den som väljs ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna ska lämnas in senast 27.03.2023 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry . Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/elevvarden-inom-den-grundlaggande-utbildningen/ https://www.sipoo.fi/sv/utbildning/grundlaggande-utbildning/
https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar ska riktas till servicechefen för stöd för lärande och välbefinnande Anne Salmela, tfn 040 191 4506, anne.salmela@sibbo.fi

Lär dig mer om oss

Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 900 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Stora Byvägen 18, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb