Skip to main content
test
Sekreterare inom förvaltningen, Vasa - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en vikarie för sekreterare inom förvaltningen till Österbottens välfärdsområde för tiden 10.10.2022 - 31.03.2023 med placering till en början vid administrativa sekreterartjänster i Vasa.

Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra stadiet.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

serviceförman Carola McBreen
tfn 040 139 5639
servicechef Tuija Hirvelä
tfn 044 323 4806
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb