SEMESTERVIKAIRER FÖR NÄRVÅRDARE - Sjundeå kommun

SEMESTERVIKAIRER FÖR NÄRVÅRDARE - Sjundeå kommun

Sjundeå kommun söker semestervikarier till hemvården, bäddavdelningen och till enheterna för serviceboende. Hemvården är vård som utförs i det egna hemmet där klientens enskilda behov tas i beaktande. Bäddavdelningen har 20 patientplatser och på avdelningen vårdas både korttids - och långtidspatienter. Effektiverat serviceboende är avsett för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt, som inte längre klarar sig i sitt hem med hjälp av hemvården, stödtjänsterna och/eller anhöriga. Du kan bekanta dig med de olika enheterna på adressen www.sjundea.fi

Behörighetskrav
Lämplig grundexamen inom social- och hälsovården. Även närvårdarstuderande beaktas.
Meddela i ansökan till vilken enhet du i första hand söker till.
I vikariatet förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Vikariaten är av olika längd under tiden 29.4.-1.9.2019.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Villa Charlotta: Helena Auvinen, tfn. 050 386 0839, e-post: helena.auvinen@siuntio.fi
Hemvård: Katja Takkinen, tfn 050 594 1746, e-post: katja.takkinen@siuntio.fi
Bäddavdelningen och Azalea: Mervi Lahtinen, tfn 044 386 1035, e-post:;mervi.lahtinen@siuntio.fi

Siuntion kunta, Perusturvaosasto, Vanhuspalvelujen tulosalue
Adress: Charlotta Lönnqvistväg, Sjundeå

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbets-miljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckel-tjänster i Sjundeå.

Mer om arbetsgivaren