Semestervikarier till HVC bäddavdelning i Raseborg - Raseborg stad

Raseborgs stad söker semestervikarier till hälsovårdscentralens bäddavdelning.

Behörighetskrav: Närvårdare, sjukskötare, studeranden i branschen med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Mera information ges av enhetschef Carina Kass-Lundström, tfn 019 289 3068.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 336701. Ansökningstiden går ut 30.4.2021 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ges av enhetschef Carina Kass-Lundström, tfn 019 289 3068.

HVC bäddavdelning
Adress: Sjukhusgränd 1, 10600 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs