Servicechef - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalutveckling. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Öppna tjänster och mottagningstjänster inom tjänster för vuxna söker en servicechef till en ordinarie tjänst från 1.11.2020 eller enligt överenskommelse.

Servicechefen leder öppna tjänster och mottagningstjänster inom tjänster för vuxna, och den ifrågavarande resultatenheten omfattar hälsostationstjänster samt munhälsovård.

Behörighetsvillkor är för tjänsten lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå samt legitimering i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I arbetet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Uppgiften förutsätter också tidigare erfarenhet av ledarskap, samt goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter och erfarenhet av multiprofessionella ledarskapsuppgifter samt erfarenhet av utvecklingen av klientvänliga nya servicehelheter i synnerhet i integrerade tjänster och förändringsledning. Dessutom förutsätter vi god kännedom om verksamhetsmiljön inom primärvården.

Lönen fastställs enligt AKTA.

Innan tjänsten tas emot bör den som väljs visa upp ett godtagbart läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Skicka din ansökan senast 1.10.2020 kl. 12 via länken Sök nu.

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger servicedirektör vid tjänster för vuxna Annika Immonen, tfn 040 012 6151, annika.immonen@porvoo.fi.

Öppna tjänster och mottagningstjänster inom tjänster för vuxna
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag. Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats