Servicechef - Borgå stad

Barn- och familjetjänsterna i Borgå stad söker en ordinarie servicechef till korrigerande tjänster från 1.4.2021 eller enligt överenskommelse.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Vi stärker vår grupp och söker nya kunniga personer till barn- och familjetjänsterna i Borgå stad. Vi erbjuder intressanta och utmanande uppdrag på en kunnig arbetsplats.
Barn- och familjeservicen består av förebyggande tjänster, tjänster för tidigt stöd samt korrigerande tjänster. Servicechefen arbetar i nära samarbete med social- och hälsovårdens samt stadens övriga aktörer.

Servicechefen leder korrigerande tjänster som omfattar;
- Barnskydd
-Alvahusets verksamhet som omfattar tjänsterna med barnskyddsanstalter och familjerehabilitering
-Stödboende för unga (Nuotta) och stödboende för dem som fått en kommunplats som minderåriga
-Eftervård
- Verksamheten i Borgå skyddshem
- Östra Nylands social- och krisjour

Servicechefen för korrigerande tjänster är chef för den ledande socialarbetaren samt för den ansvariga handledaren för Alva-huset, chefen för skyddshemmet och chefen för social - och krisjouren.

En fungerande struktur för arbetshandledning och konsultation stöder arbetet.

Kompetenskravet är behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Dessutom förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Erfarenhet av socialarbete och barnskydd räknas som merit. Vi önskar att de sökande har tidigare ledarerfarenhet, en positiv attityd till utveckling samt goda samarbets- och interaktionsfärdigheter och erfarenhet av multiprofessionella ledningsuppgifter.

Servicechefens arbetstid är 36,15 h/vecka. Lönen fastställs enligt AKTA. Innan valet fastställs ska den som väljs uppvisa ett lagstadgat straffregisterutdrag (504/2002) och ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 1.3.2021 kl. 12 via länken Sök nu.Läs mer

https://www.borga.fi/socialarbete-for-barnfamiljer

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger servicedirektör Maria Andersson tfn 040 5109932 maria.andersson@porvoo.fi och förvaltningschef Salla Paavilainen tfn 040 6761453 salla.paavilainen@porvoo.fi

Barn- och familjetjänster
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Kaunis ja historiallinen, samaan aikaan moderni ja sykkivä Porvoo on yli 50 000 asukkaan vahvasti kasvava ja kehittyvä elinvoimainen kotikaupunki. Meillä tehdään joka päivä yhdessä töitä paremman arjen ja kestävän huomisen puolesta.

Elävä kaksikielisyys, kattavat palvelut ja keskeinen sijainti itäisen metropolialueen keskuksena ovat Porvoon vetovoimaisuuden salaisuus. Itäisen Uudenmaan suurimpana työnantajana työllistämme noin 3 500 henkilöä. Meille on tärkeää, että jokainen tuntee olevansa arvostettu. Työntekijöidemme hyvinvointi syntyy mielekkäästä työstä. Kannustamme oman osaamisen ja työnkuvan aktiiviseen kehittämiseen. Meiltä löytyy unelmien työpaikkoja jokaiselle. Tervetuloa Porvooseen – täällä ihmiset tekevät kaupungin.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats