test
Servicechef inom hemvården, Linna hemvård - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Servicechefen inom hemvården har i uppgift att planera och leda hemvårdsverksamheten i närserviceområdet enligt lagarna och Åbo stads strategier. Målet för ledarskapet är att stödja äldre personer i att bo tryggt hemma och att producera hemvårdstjänster enligt verksamhetsmålen.

Servicechefen ansvarar för närserviceområdets personalledning, att det finns tillräckliga resurser och för en ändamålsenlig personalrekrytering. Servicechefen sköter genomförandet av servicen enligt kundernas servicebehov på ett högklassigt, ändamålsenligt och effektivt sätt samt stödjer personalen i planeringen och genomförandet av verksamheten.

Behörighetskravet är en högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga.

Dessutom förutsätts bra stresstålighet och utmärkta samarbets- och interaktionsfärdigheter.

Tidigare erfarenhet av arbete med äldre och av ledarskap inom vårdarbete eller vården av äldre räknas som merit.

Vi erbjuder dig en omfattande inskolning till uppdraget samt en mentor som stöd för uppdragets inledande etapp.

Du har möjlighet att ta del av Åbo stads personalförmåner.
Anställningsförmånerna som vi erbjuder är:
- mångsidiga utbildningar
- Fölis arbetsresekort för förmånligare bussresor
- Tyky-armband till Åbo stads motions- och kulturtjänster.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

servicechef Leena Rinne, tfn 050 553 0924, leena.rinne@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansök-ningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Service för äldre och handikappservice, Äldreservice, Hemvård, Södra hemvården, Linna hemvård

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Linnankatu 39, 20100 Turku

Rekommenderade jobb