Servicechefen - Lohjan kaupunki

Servicechefen - Lohjan kaupunki

Vi söker en servicechef med ansvar för servicen för barn i skolåldern till serviceområdet för barn, unga och familjer vid sektorn Välfärd.
Servicechefen leder verksamheten, ekonomin och utvecklingen vid sin egen serviceenhet.

Till de centrala uppgifterna för servicechefen hör:
- att leda den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet (gymnasiet) samt eftermiddagsverksamheten, elevhälsan, det regionala ungdomsarbetet och skol- och studerandehälsovården i Lojo
- att följa upp och ansvara för serviceenhetens ekonomi
- att bereda ärenden för nämnden för barn, unga och familjer och sektionen
- att samarbeta med organisationens andra tjänster

Framgång i befattningen förutsätter:
- pedagogisk kompetens och förståelse av framtidens lärande
- kunskap om lagstiftning, avtal och planer (lp) på området
- kompetens i personalledning
- kompetens i ekonomiförvaltning
- flexibilitet och förmåga att prioritera arbetsuppgifterna

Behörighetsvillkoret är lämplig högre högskoleexamen. Chefs- och ledarskapserfarenhet är meriterande.
Ett utvecklande arbetssätt, utmärkt förmåga till samarbete och interaktion samt goda kunskaper i finska och svenska krävs för framgång i arbetet. Erfarenhet av arbete inom undervisningssektorn är meriterande.

Tjänsten ledigförklaras på nytt, eftersom förvaltningsdomstolen har upphävt det tidigare beslutet om val på grund av fel som hänför sig till beslutsfattandet.

I arbetet tillämpas kontorsarbetstid 36,75 t/vecka.
Lönen är 5558,02€/mån. (totallön)
I tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader.
Innan den valda tillträder tjänsten ska hon eller han uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård.

Läs mer

http://www.lohja.fi

Välfärdsdirektör Katri Kalske, puh. 044 374 1541
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 25.2.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-23-19

Lojo stad, Välfärd, Basserservice för skolåldern, unga och deras familjer
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren