Servicedirektör - Borgå stad

Servicedirektör - Borgå stad

Tjänsterna för vuxna söker en servicedirektör till en ordinarie tjänst från 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Servicedirektören leder uppgiftsområdet tjänsterna för vuxna.

Till uppgiftsområdet tjänsterna för vuxna hör
- öppenvårds- och mottagningstjänster som främjar välbefinnandet och hälsan
- sysselsättningstjänsterna och
- miljöhälsovårdens tjänster.

Behörighetskravet för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen. För arbetet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i ett inhemskt språk och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i det andra.

För uppgiften förutsätts dessutom en bra kännedom av primärvårdens och/eller socialvårdens verksamhetsmiljö, tidigare erfarenhet av att leda samt god förmåga för samarbete och växelverkan. Dessutom förutsätter vi erfarenhet av sektorsövergripande ledningsuppgifter samt erfarenhet av att utveckla klientorienterade nya servicehelheter särskilt inom integrerade tjänster och förändringsledning.

Lönesättning enligt AKTA. Den som väljs till tjänsten ska innan tjänsten tas emot visa upp ett godtagbart läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Skicka in din ansökan senast 30.9.2019 före kl. 15.00 via Sök nu -länken.

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer information om uppgiften av social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, tfn 040 676 1374, ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi eller förvaltningschef Salla Paavilainen, tfn 040 676 1453, salla.paavilainen@porvoo.fi

Tjänster för vuxna
Adress: Borgå

Den tidlösa atmosfären i vackra och historiska Borgå hänför alla och envar. Stadens levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läge som metropolområdets östra centrum gör Borgå till lockande arbets- och bostadsort. Stadens anställda erbjuds möjligheter att utveckla sin kompetens och inverka på sitt eget arbete.
Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Tveka inte! Kom till Borgå och trivs!

Mer om arbetsgivaren