test

Serviceenhetschef, social- och krisjour

Hakuaika päättyy  3.2.2023 15:00

Vi söker en vikarie för serviceenhetschef till Österbottens välfärdsområde, med placering till en början vid social- och krisjouren. Vikariatet inleds så fort som möjligt och avslutas 30.9.2023. Social- och krisjouren har som arbetsområde hela Österbotten men enheten är fysiskt belägen i Vasa.

Verksamhetsområdet för social- och krisjouren är hela Österbotten och för närvarande är enhetens fysiska placering i Vasa. Som chef för serviceenheten för social- och krisjouren ansvarar du för enhetens verksamhet, ekonomi och personalen. Som serviceenhetschef leder du enhetens verksamhets- och utvecklingsarbete, myndighetsövergripande samarbete och fungerar som enhetens kontaktperson. Arbetsuppgiften kräver omfattande erfarenhet av olika områden av socialt arbete, god interaktionsförmåga, ett självstyrt arbetssätt, kunskaper i finska och svenska. Vi uppskattar erfarenhet av att arbeta på chefsnivå.

Som serviceenhetens chef för social- och krisjouren har du till uppgift att leda, organisera och utveckla enhetens verksamhet. Social- och krisjouren ansvarar för ordnandet av brådskande socialtjänster för invånarna i Österbottens välfärdsområde eller för dem som vistas i området i alla socialvårdsuppgifter dygnet runt.

Arbetet utförs i samarbete med jouren inom hälso- och sjukvården, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och vid behov andra aktörer. Behovet av socialtjänst kan vara relaterat till barnets otrygga förhållanden, barnets eller den ungas oroande beteende, våld i hemmet eller den äldres behov av social omsorg. Dessutom ansvarar social- och krisjouren för att organisera och samordna akut psykosocialt stöd i krissituationer och större olyckssituationer. Serviceenhetschefen ansvarar också för arbetslistor och samordnar enhetens resurser.

Behörighetskrav:
Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad socialarbetare enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, § 7 och § 9).
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda bör enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Siv Kola
chef för barnskyddet
tfn 040 086 0096
Minna Burman
socialarbetare
tfn 040 3510273
förnamn.efternamn@ovph.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan