Skip to main content
test
Serviceförman, hemvården, Närpes - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en serviceförman till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid hemvården i Närpes norra område. Som serviceförman leder du verksamheten på enheten. Du ansvarar för personalen, ekonomin och det dagliga vårdarbetet.


Behörighetskrav:
Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 60 studiepoäng.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Koordinerande serviceförman
Anna Wadén
tel. 050 444 0770
anna.waden@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Närpes, 64200 Närpes
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb