Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalutveckling. Människan och en smidig vardag är viktiga för oss.

Barn- och familjetjänsterna i Borgå söker en servicekoordinator till en fast tjänst inom socialarbete för barnfamiljer från 15.11.2021 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder utmanande och intressanta uppdrag i en kunnig arbetsgemenskap. Barn- och familjetjänsternas enhet för socialarbete för barnfamiljers team består utöver den ledande socialarbetaren av sex socialarbetare, tre socialhandledare, en servicekoordinator samt en byråsekreterare.

Till servicekoordinatorns uppgifter hör koordinering av hemservice och stödfamilj- och stödpersonverksamhet samt tjänstehandledning. Servicekoordinatorn fungerar också som kontaktperson för familjevården. Arbetsuppgifterna förutsätter en förmåga att kunna arbeta självständigt samt en god initiativ- och organisationsförmåga.

Som servicekoordinator känner du till servicenätverket och använder kreativt de möjligheter som det multiprofessionella nätverksarbetet erbjuder för att öka klienternas delaktighet. Du har en positiv attityd till utveckling och goda färdigheter i teamarbete och växelverkan. En fungerande struktur bestående av arbetshandledning och konsultation stöder arbetet.

Vi söker en professionell person inom socialarbete som ska förvekliga och utveckla socialvårdslagens tjänster. I Borgå har man under de senaste åren utvecklat det sociala arbetet med barnfamiljer att innehålla allt fler förbyggande tjänster och utvecklingen kommer att fortsätta.

Behörighetskravet är lämplig högskoleexamen med inriktning på social- och hälsovård eller annan lämplig högskoleexamen. Dessutom förutsätter vi kunskap i bägge inhemska språken. Erfarenhet av socialarbete och barnskydd räknas som merit.

Servicekoordinatorns arbetstid är 38,15 h/vecka.

Lönesättningen fastställs enligt SOTE-avtalet. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2791,80€/månad.

Innan valet fastställs bör den som väljs uppvisa ett lagstadgat brottsregisterutdrag (504/2002) och ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48§ i lagen om smittsamma sjukdomar. Prövotiden är sex (6) månader.

Intervjuerna påbörjas redan under rekryteringen.
,
Skicka din ansökan senast 28.10.2021 före kl. 12 via Sök nu- länken. Tidigare ansökningar beaktas.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ges av familjehandledningens teamledare Tanja Fast, tanja.fast@porvoo.fi, tfn 040 676 7868 och ledande socialarbetare Jeanette Söderberg, jeanette.soderberg@porvoo.fi, tfn 040 354 6133.

Lär dig mer om oss

Barn- och familjetjänster

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb