Skip to main content
test
Serviceman, Pargas vattentjänstverk - Pargas stad

Pargas vattentjänstverk söker
serviceman för tillsvidareanställning som VA-specialist. Arbetsplatsen är Nagu.

Vattentjänstverket i Pargas ansvarar för vattenförsörjningen inom sitt verksamhetsområde. Vi erbjuder ett intressant arbete med ungdomlig prägel, där du skulle vara en viktig del av vår 14 personers arbetsgemenskap.

Arbetsuppgifterna inkluderar

- Vatten- och avloppsverkets arbetsuppgifter innefattande installation-, underhåll- och serviceuppgifter även för rörnäten inom Naguområdet. Även småskalig nybyggnation av rörnät.

- Underhåll och serviceuppgifter vid avloppspumpstationer.

- Installation, underhåll och serviceuppgifter vid hushållsvattenanläggningar (två grundvattentag och vattenverket i centrum).

- Installation, underhåll och serviceuppgifter vid avloppsreningsverket.

- I uppdraget ingår skyldighet att delta i beredskap (dejour).

Arbetsuppgifterna för en serviceman kräver utbildning inom området vattenförsörjning eller anläggningsteknik och arbetslivserfarenhet inom området. En lämplig yrkesutbildning är till exempel inom området samhällsteknik, processteknik, kemi eller automation, eller annan lämplig yrkesutbildning för jobbet. Den sökande ska helst ha erfarenhet av processkötaruppgifter inom lämpligt område. Arbetet kräver kunskap om teknisk utrustning, funktioner och underhåll. Erfarenhet av drift eller underhåll av vattenförsörjningsanläggningar ses särskilt som meriterande. I avsaknad av examen är det, efter separat överenskommelse, möjligt att kompetensen kompletteras utifrån en läroavtalsutbildning.

Tjänsten kräver körkort, gott samarbete, samvetsgrannhet och ett aktivt och självinitierat arbetssätt. Arbetet kräver att du behärskar grundläggande IT-kunskaper. Vi värdesätter självständigt grepp för att lösa problemsituationer.

Arbetet utförs i huvudsak ensam, så detta kräver ett självständigt och självinitierat förhållningssätt.

Tjänsten kräver tillräckliga kunskaper i finska och svenska språket samt god kundserviceattityd.

För att utföra uppgiften framgångsrikt anses det vara en fördel om du bor i Nagu, men det är inte ett absolut krav.

Lönen är enligt tjänste- och kollektivavtal för kommunal teknisk personal och 6 månaders provtid tillämpas vid anställning. Den utvalde bör visa upp ett godtagbart läkarintyg om sin hälsa. Uppdraget startar vid årsskiftet eller vid överenskommen tid.

Utbildning, arbetslivserfarenhet och kontaktuppgifter till referenspersoner ska anges i ansökan. Studie- och arbetsintyg i original presenteras i samband med en eventuell intervju.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

För mer information om uppdraget kontakta Marko Rusi, Pargas vattenförsörjningschef, tel. 040 4885 919, vardagar kl. 14-15.
Om du är intresserad av tjänsten som serviceman, skicka fritt formulerad jobbansökan, CV och kopior av eventuella kurser och utbildningar du genomfört via e-post till ansokningar.tekniska@parainen.fi. Titeln på ansökan är "Serviceman Nagu".
Ansökan kan också lämnas in elektroniskt via webbplatsen www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 482429.
Jobbansökningar måste vara inlämnade till oss senast 18.12.2022 kl. 23.00.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Tekniska stödtjänster

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Brinkasvägen 1, 21660 Nauvo

Rekommenderade jobb