Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik - Sjundeå kommun

Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik

Tjänsten som serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik

Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster rekryterar till sin glada och utvecklingsorienterade team en serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogik inom det svenskspråkiga ansvarsområdet. I din tjänst leder du den kommunala svenskspråkiga serviceområdesenheten, som omfattar daghemmet Lilla Alexis, förskoleundervisningen i samband med skolan samt två familjedagvårdare. Personalen omfattar ca 20 anställda. Som serviceområdesansvarig fungerar du som närmaste chef för verksamhetsenheternas personal, ansvarar för ledning av pedagogik och klientskap, ansvarar för uppföljning av ekonomin samt samarbetar aktivt med samarbetspartnerna inom ditt verksamhetsområde. Serviceområdesansvarig är en medlem i styrgruppen för småbarnspedagogikens resultatområde. I kommunen fungerar en motsvarande chef som svarar för det finskspråkiga ansvarsområdet inom småbarnspedagogik .

Vi uppskattar mångsidig kompetens och omfattande erfarenhet inom småbarnspedagogik samt goda organiserings-, samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

I uppgiften förutsätts god kännedom om innehållet och service inom småbarnspedagogiken samt goda kommunikationsfärdigheter.

Vi uppskattar erfarenhet inom småbarnspedagogiska verksamhetsenheter, om chefsuppgifter och om personalförvaltning, kännedom om det kommunala arbetskollektivavtalet, utvecklingsorienterad ledningssätt samt god skriftlig och muntlig förmåga i svenska språket. Som fördel ses kunskaper i finska språket.

Behörighet enligt Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) med beaktande av övergångsbestämmelser 26, 27 och 75, examen för pedagogie magister (småbarnspedagogik) eller kandidat (småbarnspedagogik) eller lämplig yrkeshögskoleexamen (småbarnspedagogik) samt tillräcklig ledarkompetens.
Den valda ska uppvisa det straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 momentet i straffregisterlagen.

Intervjuerna inom augusti. För tjänsten tillämpas 6 månaders prövotid. Arbetstid: 38 h 45 min/vecka

Kom och bygg med oss det nya bildnings- och välfärdscampuset! Bekanta dig med vår verksamhet under adress htps://www.siuntio.fi/

Mer information fr.o.m. 29.7.2019 chef för småbarnsfostran Mirva Alakoskela, tfn 050 386 0827

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuksen tulosalue
Osoite: Parkstigen 1, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Tutustu työnantajaan