Sijaiseksi Kymsoten lastensuojelulaitoksiin?

Tule kesätöihin Kymsoten lastensuojelulaitokseen Kouvolaan

Haemme touko-syyskuun ajalle kesätyöntekijöitä erimittaisiin sijaisuuksiin. Haussa huomioimme sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosionomit sekä alan opiskelijat, joilla 2/3 osaa opinnoista suoritettuna

Kuusankosken perhetukikeskus
Kuusankosken perhetukikeskus Kouvolassa tukee vanhempia lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla lyhytaikaista sijaishuoltoa. Perhetukikeskuksen toiminta jakautuu kahteen osastoon. Tukipalvelujen osaston toimintana on vanhemman kanssa sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä tilanteen kartoitus, arviointi ja kuntoutus sekä itsenäistyvien nuorten itsenäistymistaitojen kartoitus ja harjoittelu sekä tuen tarpeiden arviointi. Vastaanotto-osasto tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa, jossa toiminta keskittyy lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tilanteen kartoitukseen ja tuen tarpeen arviointiin. Perhetukikeskuksella toteutetaan myös valvottuja vaihtoja.

Kotikallion yksikkö
Kotikallion yksikkö Kouvolassa tarjoaa vaikeissa tilanteissa olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevan ympäristön, jossa vahvaa lastensuojelullista tukea tarvitseva yläkouluikäinen lapsi tai nuori saa ympärivuorokautista hoitoa pitkäaikaisena sijaishuoltona. Kotikallion eritysyksikössä on paikat seitsemälle nuorelle.

Kokemus lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä katsotaan eduksi samoin kokemus työskentelystä lastensuojelulaitoksessa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n sekä tehdyn TVA:n mukaisesti. Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi edellytämme tehtävissä tartuntatautilain mukaista rokotesuojaa sekä rikosrekisteriotetta.

Meillä pääset tekemään monipuolisia, mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä. Tyo on kolmivuorotyötä aamu-, ilta- ja yövuoron välillä. Kelpoisuutesi eri tehtäviin arvioimme esittämiesi opintotodistusten perusteella. Tervetuloa töihin.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Kuusankoski
palveluesimies Anu Borg anu.borg@kymsote.fi, p. 040 489 9090
Kotikallio
palveluesimies Petri Laitakari petri.laitakari@kymsote.fi, p. 040 489 9154

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.

Suggested jobs