Sijaiseksi Kymsoten lastensuojelulaitoksiin

Haemme sijaisia eripituisiin työntekijätarpeisiin Kymsoten lastensuojelulaitoksiin

Kotikallion yksikkö
Kouvolassa tarjoaa vaikeissa tilanteissa olevien lasten/ nuorten kasvua ja kehitystä tukevan ympäristön, jossa vahvaa lastensuojelullista tukea tarvitseva kouluikäinen lapsi/ nuori saa ympärivuorokautista hoitoa pitkäaikaisena sijaishuoltona. Lastensuojeluyksikön kanssa samoissa tiloissa toimii Sarkolan koulun alainen perusopetuksen erityisryhmä.

Nuortenyhteisö Otsola
Kotkassa tarjoaa pidempiaikaista lastensuojelun laitoshoitoa 13-17-vuotiaille lapsille. Asiakkaat tulevat sosiaalityöntekijän päätöksellä joko avohuollon sijoituksena, kiireellisellä sijoituksella tai huostaan otettuina. Tarjoamme erimittaisia asumisvalmennusjaksoja itsenäistyville lapsille.

Nuorten vastaanottokoti Kotomäki
Kotkassa tarjoaa lyhytaikaista ja arvioivaa määräaikaista sijaishuoltoa yli13-vuotiaille nuorille. Kotomäessä tehdään kriisi- ja arviointityötä, joka koostuu nuoren kokonaistilanteen kartoittamisesta.

Kuusankosken perhetukikeskus
Kouvolassa tukee vanhempia lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla lyhytaikaista sijaishuoltoa. Perhetukikeskuksen toiminta jakautuu kahteen osastoon. Tukipalvelujen osaston toimintana on vanhemman kanssa sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä tilanteen kartoitus ja arviointi sekä itsenäistyvien nuorten itsenäistymistaitojen kartoitus ja harjoittelu sekä tuen tarpeiden arviointi. Vastaanotto-osasto tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa, jossa toiminta keskittyy lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tilanteen kartoitukseen ja tuen tarpeen arviointiin. Perhetukikeskuksella toteutetaan myös valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja

Lasten vastaanottokoti Taimela
Kotkassa tarjoaa lyhytaikaista tuki- ja arviointijaksoa alle 15-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.
Lastensiipi toimii vastaanottoyksikkönä lapsille ja perhesiipeen tullaan suunnitelmallisesti. Perhesiipi tarjoaa ensikotiasumista sekä tuettua asumista perheille.

Sahakosken perhetukikeskus
Haminassa tarjoaa lastensuojelupalveluja. Sahakosken perhetukikeskuksen toimintamuotoja ovat pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (Vehka-osasto), lasten ja nuorten elämäntilanteen kartoitus, vanhemmuuden arviointi ja perhekuntoutus sekä perhetyö (Kaisla-osasto). Vehkassa asiakaspaikkoja on kuusi. Kaislassa on neljä asiakaspaikkaa lapsille/nuorille sekä kaksi perheasuntoa. Lisäksi perhetukikeskuksen tuottamiin palveluihin kuuluvat jälkihuolto, valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen ja valvotut vaihdot.

Kelpoisuusehtona sijaisuuksiin on soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK. Myös tutkintoa opiskelevat huomioidaan lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Aiempi kokemus lastensuojelun työstä katsotaan hakijan eduksi.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Kotikallio: vastaava ohjaaja Petri Laitakari puh. 040 489 9154
Otsola: vastaava ohjaaja Mia Kudel puh. 040 738 8243
Kotomäki: vastaava ohjaaja Maarit Kärkkäinen puh. 040 738 8297
Kuusankosken perhetukikeskus: vastaava ohjaaja Siskoanneli Ruuskanen puh. 040 489 9090
Taimela: vastaava ohjaaja Tuula Häärä puh. 040 738 8207
Sahakoski:vastaava ohjaaja Ossi Ahonen puh. 0400 750 910
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.