Sijaisuuksiin ilmoittautuminen, Oulun kaupunki, opetustoimi ja varhaiskasvatus

Tämän ilmoituksen kautta voit jättää hakemuksen Oulun kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sijaisuuksiin. Haemme sijaisrekisterin kautta sijaisia alle kuuden kuukauden mittaisiin määräaikaisuuksiin ja lyhyisiin sijaisuuksiin. Ilmoittautuneista soveltuvista henkilöistä muodostetaan sijaisrekisteri.

Luokanopettajan ja aineenopettajan sijaisuuksia hakevilta edellytetään vähintään kandidaatin tutkintoa suoritettuna ja koulutuksen suuntautumista opetusalalle. Lähetettyäsi hakemuksen OPETUKSEN tehtäviin, henkilökohtaista tapaamista ei varata rekrytointiyksikköön, vaan koulut tarkistavat tietosi tarvittaessa. Hakemuksesi on koulujen käytössä ja koulut voivat hakea tietosi saapuneista hakemuksista.

Varhaiskasvatuksen opettajan ja -erityisopettajan, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sekä varhaiserityisavustajan sijaisuuksiin edellytetään opetus- ja/tai kasvatusalan opintoja tai varhaiskasvatuksen opintoja. Ryhmäavustajan tehtävässä eduksi luetaan kokemus lasten kanssa työskentelystä.

Lähetettyäsi VARHAISKASVATUKSEN tehtäviin hakemuksen ota yhteyttä Rekrytointipalveluihin tapaamisajan sopimiseksi. Henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Opiskelijoilta tarkistetaan ajantasainen opintosuoritusote. Tapaamisessa soveltuvien henkilöiden hakemukset aktivoidaan sijaisrekrytointijärjestelmään.

Sijaisuuksia voidaan tarjota keikkakalenteriisi, tekstiviestillä tai puhelimitse. Pyydämme pitämään käytettävyyskalenterin ajan tasalla ja päivittämään hakemusta säännöllisesti.

Rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukaisesti edellytetään esitettäväksi, kun työ- tai virkasuhde on voimassa yli kolme kuukautta.

Sijaisrekisteri ei ole julkinen hakumenettely eikä sijaisrekisterin kautta täytetyistä lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdä hallintopäätöksiä. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen määräaikaiset yli kuusi kuukautta kestävät tehtävät täytetään pääsääntöisesti julkisella hakumenettelyllä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sijaisrekrytointi
sijaisrekrytointi@monetra.fi
p. 044 703 0623

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Oulun kaupunki, www.ouka.fi

Suggested jobs