Simövervakare - Närpes stad

Simövervakare - Närpes stad

Närpes fritidsnämnd söker en

Simövervakare

Anställningen börjar så snart som möjligt enligt överenskommelse och varar till och med 2.2.2020.

Arbetstiden är 38 h 45 min/vecka (100%).

Simövervakarens behörighetskrav är avklarad simlärarkurs. Dessutom krävs att man klarar av badvakternas simtest och kan betjäna på svenska och finska.
Även lämplig person utan utbildning tas i beaktande under förutsättning att man klarar badvakternas simtest.

Simövervakarens uppgift är främst övervakning av säkerheten och kunderna i bassäng- och kringlokalerna.
Förutom vattenräddning ska simövervakaren främja säkerheten förebyggande genom att upprätthålla allmän ordning, instruera kunderna, ingripa vid riskabelt uppträdande, övervaka konstruktionernas skick och se till att hallen är välstädad.

Arbetet är i skift och innefattar kvälls- och helgarbete. Prövotid tillämpas.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi senast 26.8.2019
Till ansökan bifogas behörighetsbevis och CV inskannad eller postade papperskopior till Närpes stads fritidsbyrå Kyrkvägen 2 64200 Närpes.

Läs mer

http://www.narpes.fi

idrottssekreterare Ida Hautaoja tel. 040 1600 754 ida.hautaoja@narpes.fi

Närpes stad, fritidssektorn
Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!

Mer om arbetsgivaren