Skip to main content
test
Simövervakare / siminstruktör - Vasa stad

Vasa stads idrottsservice söker en simövervakare/siminstruktör till simhallen för ett ordinarie anställningsförhållande.

Idrottsservicen har som mål att främja hälsomotion och kommuninvånarnas aktivitet samt att jämna ut hälsoskillnader med hjälp av motion. Motionsfrämjande utgör en del av arbetet för hälsa och välbefinnande bland kommuninvånarna. Med hjälp av motion och idrott stöds barns och ungdomars växande och utveckling, upprätthålls arbets- och funktionsförmågan samt förbättras äldres egen aktivitet.

Ett mångsidigt grenutbud samt välskötta idrottsplatser för olika grenar stärker Vasas image som flaggskepp inom idrotten. Till Idrottsservicens centrala mål hör främjande av motion och idrott för barn och unga, för familjer och för personer som behöver särskilt stöd, tryggande av motionsförutsättningar för äldre samt hälsofrämjande motion.

Simhallen utgör en betydande del av Idrottsservicens serviceutbud.

I simövervakarens/siminstruktörens arbetsuppgifter ingår simövervakning, simundervisning samt instruktörsuppgifter i fråga om vattengympagrupper.

Behörighetsvillkor är en lämplig examen inom idrottsbranschen samt simövervakarutbildning.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och tillräcklig förmåga att i skrift använda finska och svenska.

Vi förutsätter tidigare erfarenhet av simövervakning, simundervisning och mångsidigt instruerande av vattengympagrupper.

Vi värdesätter pålitlighet, initiativförmåga, god samarbetsförmåga med olika aktörer samt ett innovativt och fördomsfritt arbetsgrepp.

Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, möjlighet att utvecklas i olika arbetsuppgifter, att göra ett betydelsefullt arbete för kommunbornas välmående samt att komma med i en yrkesskicklig och trevlig arbetsgemenskap.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Simhallens chef Jarkko Tuovinen, tfn. 040 754 3669
jarkko.tuovinen (at) vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Vasa stad

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Hos oss arbetar cirka 3500 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb