Sisätaudeilla nefrologian osastonylilääkärin virka

Ansök senast  26.7.2024 12:00

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa on haettavana 26.7.2024 klo 12.00 mennessä

SISÄTAUDEILLA NEFROLOGIAN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKA Sisätautien klinikassa on haettavana osastonylilääkärin virka, joka täytetään 1.9.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuutena virkaan on erikoislääkärin pätevyys sekä oikeudet nefrologian suppealla erikoisalalla.

Keskussairaalan sisätautien klinikassa on yhteensä 15 erikoislääkärin virkaa, joista kaikki muut virat kahta virkaa lukuunottamatta on tällä hetkellä täytetty.

Tarjoamme monipuolisen ja innostavan työkentän, sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan kollegiaalisen tuen sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Työnkuva on monipuolista erikoislääkärin työtä sekä poliklinikalla, dialyysiyksikössä että osastoilla. Siihen voidaan haluttaessa yhdistää myös suunnittelu- ja kehittämistyötä.

Palkkaus on voimassaolevan lääkärisopimuksen mukainen. Virassa on päivystysvelvollisuus. Toisen kotimaisen kielen hallitsemisesta on hyötyä potilastyössä.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain mukainen rokotesuoja. Koeaika virassa on 6 kuukautta.

Lisätietoja virasta antaa sisätautien ylilääkäri Jan Henell, puh 040 653 4045

Kokkolassa 27.06.2024

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite


Kokkolan seutu kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Alueelta voi hyvin löytyä työpaikka myös kumppanille tai puolisolle. Tutustu seudun tarjoamiin mahdollisuuksiin tarkemmin osoitteessa kokkolaworks.fi


Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ledigförklarar att sökas senast 26.7.2024 kl. 12.00

EN TJÄNST SOM AVDELNINGSÖVERLÄKARE INOM NEFROLOGI PÅ INREMEDICINSKA POLIKLINIKEN Inremedicinska polikliniken ledigförklarar att sökas en tjänst som avdelningsöverläkare, som tillsätts från och med 1.9.2024 eller enligt avtal. Behörighetsvillkoret för tjänsten är behörighet som specialist samt rättighet att verka inom nefrologins specialområde.

Det finns totalt 15 specialistläkartjänster på centralsjukhusets inremedicinska klinik, varav alla tjänster utom två för närvarande är tillsatta.

Vi erbjuder en mångsidig och inspirerande arbetsplats, kollegialt stöd av engagerad och yrkeskunnig personal samt goda utbildningsmöjligheter. Arbetsbeskrivningen är ett mångsidigt specialistarbete både på polikliniken, på dialysenheten och på avdelningarna. Om så önskas kan det även kombineras med planerings- och utvecklingsarbete.

Lönesättningen sker enligt det gällande läkaravtalet. I tjänsten ingår jourplikt. Att behärska det andra inhemska språket är till nytta i patientarbetet.

Den lediga tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökan. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökan.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Den sökande ska dessutom ha ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Prövotiden för tjänsten är 6 månader.

Mer information ges av överläkaren i inre medicin Jan Henell, tfn 040 653 4045

I Karleby 27.06.2024

Mellersta Österbottens välfärdsområde


Karlebynejden växer och utvecklas kraftigt. Din partner eller make/maka kan också mycket väl hitta en arbetsplats i området. Bekanta dig närmare med möjligheterna som nejden erbjuder på adressen http://kokkolaworks.fi/sv/

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite vastaa alueen sote-palveluista ja pelastustoimesta. Soite järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut kahdeksan kunnan alueella Keski-Pohjanmaalla. Jäsenkuntia ovat Kokkola, Kannus, Toholampi, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho ja Lestijärvi. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle. Soitessa työskentelee noin 4000 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit. Läs om arbetsgivare