Sivistystoimen palvelupäällikön virka - Laitilan kaupunki

Sivistystoimen palvelupäällikön virka

Tule mukaan kylvämään hyvinvointia!

Laitilan kaupungin sivistystoimi julistaa haettavaksi sivistystoimen palvelupäällikön viran. HAKUAIKAA ON JATKETTU, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan. Virka täytetään toistaiseksi alkaen 5.8.2019.

Palvelupäällikkö vastaa Laitilan kaupungin opetuksen ja koulutuksen aktiivisesta pedagogisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä. Keskeisiä asiantuntijuuteen liittyviä vastuita ovat perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien kehittäminen ja siihen liittyvä johtamistyö, oppimisen ja kasvun tuki, oppilas/opiskelijahuolto ja perusopetuksen henkilöstön koulutussuunnittelu. Sivistystoimen hankkeiden sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi kuuluvat myös sivistystoimen palvelupäällikön tehtäviin. Palvelupäällikkö vastaa oppilashuoltohenkilöstön ja rehtorien esimiestehtävistä. Tehtävään saatetaan liittää myös kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien koordinointi. Sivistyspalvelupäällikön esimiehenä toimii sivistystoimenjohtaja.

Haemme yhteistyötaitoista ja innovatiivista opetusalan laaja-alaista ammattilaista. Virkaan valittavalta edellytetään vastuullisuutta, myönteistä asennetta, hyvää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntemusta sekä kokemusta esimiestehtävistä ja johtamisesta. Viran menetyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa ja kehittävää otetta, osaamista ja kokemusta pedagogiikan, henkilöstön ja talouden johtamisessa. Palvelupäälliköllä tulee olla hyvät yhteistyötaidot toimia asiantuntijatyöyhteisössä ja monialaisissa toimintaverkostoissa. Perehtyminen digitaalisiin oppimisympäristöihin, - materiaaleihin ja - välineisiin on välttämätöntä. Hakijalla tulee olla valmiutta, kokemusta ja osaamista henkilöstö-, opetus- ja taloushallinnon ohjelmien käyttöön.
Kelpoisuusehto: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus ja opetushallinnon tutkinto tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus sekä suomenkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 4.300 e/kuukaudessa.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Kelpoisuuden osoittavat todistukset, CV ja mahdolliset muut todistukset pyydetään lisäämään sähköisen hakemuksen liitteeksi.
Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Laitilan kaupunki, sivistystoimenjohtaja, PL 25, 23801 Laitila. Kuoren päälle kirjoitetaan "sivistystoimen palvelupäällikkö". Hakemuksia ei palauteta.

Hakuaika päättyy 16.7.2019 klo 12:00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

https://www.laitila.fi/

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen p. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi

Sivistystoimi
Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Uuttakaupunkia, Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan