Sjukskötare (2), akutpsykiatri, avdelning 1 - Vasa sjukvårdsdistrikt

Sjukskötare (2), akutpsykiatri, avdelning 1 - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
2 vikarier för sjukskötare till serviceområdet för psykiatri, placering till en början vid akutpsykiatriska avdelningen 1. Det ena vikariatet inleds snarast möjligt och slutar 17.4.2020. Det andra vikariatet inleds 1.9.2019 och slutar 30.4.2020.

Behörighetskrav: legitimerad sjukskötare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Biträdande avdelningsskötare Sofia Storfors
tel. 044 323 2175
Avdelningsskötare Mia Östergård-Jussila
tel. 044 323 2105
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Mer om arbetsgivaren