Skip to main content
test
Sjukskötare (2), allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Österbottens välfärdsområde

Vi söker
två (2) sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid allmänmedicinska avdelningen 2 i Vasa.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

avdelningsskötare Marjo Ketola
tfn 040 355 9677
koordinerande avdelningsskötare
Ann-Sofi Vestman
tfn 044 727 1256
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Österbottens välfärdsområde - Vi satsar på orientering

Rekommenderade jobb