Sjukskötare - Korsholms kommun

Sjukskötare - Korsholms kommun

Till arbetsuppgiften hör bland annat att ansvara för uppgörandet och utvärderingen av vård- och serviceplaner, utföra kontinuerliga hälsouppföljningar, ge behövlig medicinsk vård, ha en handledande funktion för övrig personal samt delta i boendets övriga omsorgs- och serviceinsatser. Till arbetet hör också att regelbundet utveckla och utvärdera sitt arbete samt ansvara för Rai uppföljningen.
Behörighetskrav: Legitimerad sjukskötare
Språkkrav: God förmåga att tala, förstå och skriva svenska och god förmåga att tala och förstå finska och nöjaktig förmåga att skriva finska
Följande intyg behövs: Den som valts skall före tillträde lämna in ett godtagbart läkarintyg
Vi värdesätter kunskap om äldreomsorg, ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt, god förmåga att arbeta både självständigt och i team samt ett aktivt förhållningssätt till att utveckla sitt arbete.
Prövotid: 3 månader
Arbetsförhållandets längd: 21.10.2019-26.4.2020

Läs mer

https://www.korsholm.fi/aktuellt/lediga-jobb/

Mer om arbetsgivaren

Mikaela Ahlbäck-Strand, tfn 06-327 7574. e-mail: mikaela.ahlback-strand@korsholm.fi

Korsholms kommun, Socialvårdstjänster, Äldreomsorg och hemservice
Adress: Gamla Karperövägen 17 A, 65610 Mustasaari

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!