Sjukskötare (3), akutpsykiatri avd. 1 - Vasa sjukvårdsdistrikt

Sjukskötare (3), akutpsykiatri avd. 1 - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
tre sjukskötare till serviceområdet för psykiatri, placering till en början vid akutpsykiatriska avdelningen 1.

Behörighetskrav: legitimerad sjukskötare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Biträdande avdelningsskötare Sofia Storfors
Tel. 044 323 2175
Koordinerande avdelningsskötare Susann Granlund
Tel. 040 631 5153
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Mer om arbetsgivaren