Sjukskötare - Borgå stad

Vill du göra ett värdefullt arbete?

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en sjukskötarvikarie till rehabiliteringscentralen i Näse avd. 3 för tiden 15.2.2021-6.2.2023 eller enligt överenskommelse.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och på personalutveckling. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap som stöder yrkesmässig utveckling i en trivsam arbetsmiljö där man utför teamarbete med ett rehabiliterande arbetsgrepp. Arbetet ställer klienterna i fokus och utgångspunkten för arbetet är en bra och meningsfull vård och rehabilitering för dem.

Behörighetsvillkoren är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare.

Vi förutsätter förmåga att kunna arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt en ansvarsfull inställning till arbetet. Vi värdesätter beredskap att utveckla den egna yrkeskunnigheten och arbetsenhetens verksamhet.

Kunskaper i båda inhemska språken, LOVe-utbildning och arbetserfarenhet inom branschen räknas som merit. Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Arbetet är 3-skiftsarbete och arbetstiden är 38 h 15 min/vecka. Prövotiden är 6 månader.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast 28.1.2021 kl. 9 via länken Sök nu!

Läs mer

https://www.borga.fi/rehabiliterings-avdelningar

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger avdelningsskötare Päivi Savolainen tfn 040 5155401

Näse sjukhus avd 3
Adress: Askolinsväg 1, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats