Sjukskötare - Kristinestad

Vård- och omsorgscentralen anställer en sjukskötare till Åldersro servicecenter, till ett vikariat från 1.6.2021-28.8.2022 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men, arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen visa friskhetsintyg. Prövotiden är 6 månader.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Kirsi Widberg tel. 040-159 0504 eller chef för vårdarbete Elisabeth Sjöberg tel. 040-513 1072.

Lära dig mer om oss

Kristinestads vård- och omsorgscentral

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristiinankaupunki

Suggested jobs