Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalutveckling. Människan och en smidig vardag är viktiga för oss.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en sjukskötare till Näse rehabiliteringscenter, avdelning 2, till ordinarie anställningsförhållande från 11.10.2021 eller enligt överenskommelse.

På avdelning 2 vårdas klienter som har sjukdomar eller problem gäller minne, mental hälsa eller missbruk. På avdelningen undersöks och vårdas också klienternas andra akuta sjukdomar som en del av klientens helhetsbetonade vård.

Läkaren är på avdelningen på vardagar och kan konsulteras 24/7. Funktionell rehabilitering och säker läkemedelsbehandling är en viktig del av vården. Utöver vård och rehabilitering utreder man också klientens helhetssituation, bedömer rätt vårdplats och ordnar fortsatt vård samt trygg hemförlovning. På avdelningen genomförs även 3-5 dagars alkoholavvänjningsperioder.

Behörighetskravet är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare. Kunskaper i båda inhemska språken, LOVe-utbildning och arbetserfarenhet inom branschen räknas som merit. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Arbetet är treskiftsarbete.
Den uppgiftsrelaterade lönen är 2634,73 € /månad.

Den som anställs ska uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är tre månader.

Skicka din ansökan före 30.09.2021 före kl. 12. via länken Sök nu.


Läs mer

https://www.borga.fi/rehabiliterings-avdelningar

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger avdelningsskötare Eva Frejborg, tfn 0400 936 888, eva.frejborg@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Näse rehabiliteringscenter, avdelning 2

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Askolinsväg 1 G, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb