test
Sjukskötare - Raseborg stad

Tjänst som sjukskötare vid Hagahemmet

Är Du en sjukskötare med ett stort hjärta och som vill leda omsorgsarbetet så att varje dag på Hagahemmet blir bra för våra invånare? Då är Du den sjukskötare/teamledare vi söker!

För oss innebär god omsorg att livet får fortsätta trots att förmågorna avtar. Vårt motto är att varje dag skall vara meningsfull och det betyder att mötet med den äldre alltid genomsyras av respekt, lyhördhet och tillgänglighet. Vi söker dig som vill bidra till vårt arbete mot en personcentrerad vårdkultur. Dina huvudsakliga uppgifter är att som teamledare leda och utveckla men också delta i det dagliga omsorgsarbetet. Därtill ansvarar du tillsammans med de andra sjukskötarna för de boendes helhetsomsorg, du skapar förtroendefulla relationer med både de boende, närstående och medarbetare. Du använder digitala verksamhetssystem som verksamheten förutsätter och dokumenterar enligt lagar och riktlinjer samt drar olika utvecklingsprojekt på enheten. Du vikarierar boendeenhetschefen. Trots att din arbetstid är av skiftesnatur, arbetar du huvudsakligen vardagar mellan 7 och 15.

Behörighetskrav: Sjukskötare med intresse för äldreomsorg utifrån ett hälsofrämjande och personcentrerat synsätt. Du bör ha goda kunskaper i det ena inhemska språket, nöjaktiga i det andra förutsätts. Du bör ha god social kompetens och förmåga att ta eget ansvar. En förmåga att leda dig själv och andra samt hantera de flesta situationer med ett lugn ses som en stor fördel. Att du ser positivt på nytänkande och förändring är mycket viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Lönesättning enligt SH-avtalet och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Mera information ges av boendeenhetschef Tove Gustafsson, tfn 019 289 3280.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 396608. Ansökningstiden går ut 17.12.2021 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.


Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ges av boendeenhetschef Tove Gustafsson, tfn 019 289 3280.

Lär dig mer om oss

Hagahemmet

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Bergviksvägen 1, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb