Sjukskötare ( 4 ) - Lohjan kaupunki

Sjukskötare ( 4 ) - Lohjan kaupunki

Vi söker tre (4) sjukskötare till fast anställning (Kultakoti, Kultakartano och Pentinkulma).

Sjukskötarens arbete omfattar bland annat att arbeta som expert på vårdarbete, självständigt ge kunderna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja kundernas hälsa och funktionsförmåga, vägleda kunder och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Sjukskötaren sköter om laboratorieundersökningar och genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet kräver förmåga till prövning och självständig bedömning av olika situationer samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Till sjukskötarens arbete hör även studerandehandledning och inskolning av nya anställda.

Behörighetsvillkor: Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Därutöver förväntar vi oss att sökande har erfarenhet av seniorarbete samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetsgrepp i ett multiprofessionellt arbetslag.

Vid behov intervjuar vi sökande under ansökningstiden.

Lönen är 2484,20 €/mån, enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Befattningen kräver ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Mer om arbetsgivaren

avdelningsskötare Pia Blomberg tfn. 044-369 2470
avdelningsskötare Tiina Rinkelo tfn 044-369 5203
avdelningsskötare Seija Erkkilä tfn 044 374 1238
överskötare Hannele Patjas, tfn 044 369 1121
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 27.9.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-213-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Serviceområdet för seniorer, Rehabilitering och omsorg
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.