Skip to main content
test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker två sjukskötare till ordinarie arbetsavtalsförhållande till reservpersonalen vid Näse rehabiliteringscenter fr.o.m. 20.6.2022 eller enligt överenskommelse.

På avdelningarna vid Näse rehabiliteringscenter utför vi teamarbete med ett rehabiliterande arbetsgrepp. Arbetet ställer klienterna i fokus och utgångspunkten för arbetet är en bra och meningsfull vård och rehabilitering.

Behörighetskravet är legitimerad sjukskötare.

Vi förutsätter förmåga att kunna arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt en ansvarsfull inställning till arbetet. Vi värdesätter beredskap att utveckla den egna yrkeskunnigheten och arbetsenhetens verksamhet. Kunskap i bägge inhemska språken, LOVe-utbildning och arbetserfarenhet inom branschen räknas som merit.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § samt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller att du laboratorieverifierat har haft sjukdomen Covid-19 högst sex månader tidigare.

Lönen är 2634,73 €/mån. Arbetet är tvåskiftsarbete.

Den som anställs ska uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är sex månader.

Skicka din ansökan före 6.6.2022 kl. 12 via länken Sök nu!

Mera information ger avdelningsskötare Eva Frejborg, tfn 0400 936 888, eva.frejborg@porvoo.fi

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger avdelningsskötare Eva Frejborg, tfn 0400 936 888, eva.frejborg@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Näse rehabiliteringscenter

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb