Skip to main content
test
Sjukskötare - Sjundeå kommun

Välkommen till Sjundeå! Vi söker en kunnig sjukskötare till en befattning med fast anställning till hälsocentralens bäddavdelning i Sjundeå centrum. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt arbete i en enhet som kommuninvånarna uppskattar samt goda möjligheter att utvecklas i uppgiften.

Till ditt arbete som sjukskötare hör att planera vårdarbetet och följa upp effekten, planera och genomföra läkemedelsbehandling i samarbete med en läkare samt att vidta vårdåtgärder och utföra undersökningar. Du deltar i din arbetsenhets vårdarbete och i kontinuerlig utveckling av vårdens kvalitet samt agerar som sakkunnig i en mångprofessionell arbetsgrupp och i nätverk. För att lyckas i uppgiften förutsätts en inställning som utgår från patienten och ett självständigt arbetsgrepp.

Du har möjligheten att utveckla enhetens verksamhet tillsammans med andra proffs. I en nära arbetsgemenskap hörs allas röster och du får möjligheten att konkret påverka saker. Vi erbjuder dig god inskolning i arbetet och möjligheten att utveckla ditt eget kunnande i uppgiften. I en tvåspråkig arbetsgemenskap har du ett ypperligt tillfälle att förbättra dina kunskaper i det svenska språket. Hos oss kan du även avlägga läkemedelstillstånd ifall de gått ut eller om du inte ännu avlagt dem.

Sjukskötarens arbete är i huvudsak treskiftsarbete. Vi stöder ditt välbefinnande genom att beakta dina önskemål i planeringen av arbetsskift. Till dina personalförmåner hör lunchförmån, täckande arbetshälsotjänster samt idrotts- och kultursedlar.

Uppgiften förutsätter legitimering som sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi förutsätter även vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lönen utgår enligt AKTA, tillfälligt rekryteringstillägg 150,00€/månad. En prövotid på sex månader tillämpas.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter fås av avdelningsskötare Katja Pyrhönen-Harju, tfn 044 386 1035, e-post katja.pyrhonen-harju@siuntio.fi

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelning, Äldreomsorgens resultatområde, Bäddavdelningen

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.


Adress: Charlotta Lönnqvists väg 5, 02580 Siuntio

Rekommenderade jobb