Skip to main content
test
Sjukskötare - Raseborg stad

Tjänst som sjukskötare vid Mariahemmet

Vi söker en kunnig sjukskötare till Mariahemmet i Raseborg.

Till arbetsuppgifterna hör rehabiliterings- och vårdarbete, att utveckla enhetens verksamhet, kvalitetsuppföljning samt att ansvara för sjukvård och läkemedelsvård.

Förutsättningar för en framgångsrik arbetsinsats är god samarbetsförmåga, förmåga att ta initiativ, organisationsförmåga samt en positiv och klientinriktad inställning i serviceuppgiften. Vi söker en person som vill jobba för att befrämja en individuell vårdkultur. Att du ser positivt på nytänkande och förändring är också viktigt.

Behörighetskrav: Registrerad sjukskötare med intresse för äldreomsorg utifrån ett hälsofrämjande och personcentrerat synsätt. Du bör ha goda kunskaper i det ena inhemska språket, nöjaktiga i det andra förutsätts. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Lönesättning enligt SH-avtalet och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med § 48 och 48a i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Mera information ges av boendeenhetschef Pia Anttila, tfn 019 289 3313.

Ansökan görs elektroniskt via Kuntarekry, arbetsnyckel 467820. Ansökningstiden går ut 28.9.2022 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ges av boendeenhetschef Pia Anttila, tfn 019 289 3313.

Lär dig mer om oss

Mariahemmet

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Mariavägen 18, 10420 Pohjankuru
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb