Sjukskötare, akutpsykiatri, avdelning 2 - Vasa sjukvårdsdistrikt

Sjukskötare, akutpsykiatri, avdelning 2 - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en vikarie för sjukskötare till serviceområdet för psykiatri för tiden 1.11.2019 - 31.12.2021. Placering till en början vid akutpsykiatri, avdelning 2.

Behörighetskrav: legitimerad sjukskötare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Tf. avdelningsskötare Marika Mononen-Waxlax
tel. 040 660 8726
Avdelningsskötare Mia Östergård-Jussila
tel. 044 323 2105
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Mer om arbetsgivaren