Sjukskötare, Allmänmedicinska avdelning, Malax

Ansök senast  18.7.2024 15:00

Vi söker en sjuksötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid allmänmedicinska avdelningen, i Malax.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

Koordinerande avdelningsskötare Ulla-Britt Prittinen, 050 5605633

Avdelningsskötare Susanne Herrgård, 040 650 8011

tf biträdande avdelningsskötare Mia Ohls-Myllyluoma, 040 650 8011

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare