test

Sjukskötare, avd för barn och ungdomar, Jakobstad

Hakuaika päättyy  16.2.2023 15:00

Vi söker
en vikarie för sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid avdelningen för barn och ungdomar i Jakobstad. Vikariatet inleds snarast möjligt och avslutas 31.7.2023.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

koordinerande avdelningsskötare
Jaana Ahola
tfn 044 323 1942
tf. biträdande avdelningsskötare
Annina Hölsömäki
tfn 050 302 9093
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan