Skip to main content
test
Sjukskötare, beroendepsykiatriska avd, Vasa - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid beroendepsykiatriska avdelningen, tillnyktringsvård och avgiftning.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktör för serviceenhet
Mika Nevasaari
tfn 040 544 7917
Biträdande avdelningsskötare
Niina Junno
tfn 040 688 5630
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb