Skip to main content
test
Sjukskötare, Björkebo seviceboende, Pargas - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Är du den vi söker till uppgiften som sjukskötarvikarie 26.6-31.8.2023 till Björkebo serviceboende i Pargas?

Sjukskötaren är sakkunnig i vårdarbete vid enheterna i servicehuset och ansvarar för planeringen, genomförandet och utvärderingen av vården av de boende. Sjukskötaren arbetar både självständigt och i ett mångprofessionellt team. Vi önskar att du är flexibel och har en god samarbetsförmåga, trivs i arbetsgemenskap och har lätt för att ta initiativ. Dessutom önskar vi att du kan fatta självständiga beslut och att du har erfarenhet av äldreomsorgen.

Du kommer också att vara teamledare för våra två gruppboenden. I denna uppgift får du dela med dig av dina yrkeskunskaper och leda ditt team. Till dina arbetsuppgifter hör också läkarkontakt varje vecka samt kontakt med anhöriga och andra aktörer inom social- och hälsovården.

Behörighetsvillkoren är behörighet som legitimerad sjukskötare / hälsovårdare i Finland eller sjukskötarstuderande med minst 120 studiepoäng.

En framgångsrik hantering av uppgiften kräver god skriftlig och muntlig förmåga i finska och svenska.

Vi önskar att ditt läkemedelstillstånd är i kraft innan vikariatet inleds.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och självständigt arbete i ett mångprofessionellt team inom äldreomsorgen. Arbetet är huvudsakligen dagarbete på vardagar. Dessutom erbjuder vi konkurrenskraftig lön och bra inskolning.

Tilläggs information ger sjukskötare Mikaela Norräng, tfn 040 488 6094, vardagar kl. 12-15 eller
ledare för Björkebo serviceboende Carina Willberg carina.willberg@varha.fi tfn 040 020 2848

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Läs mer

http://varha.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger sjukskötare Mikaela Norräng tfn 040 488 6094 vardagar kl. 12-15 eller
ledare för Björkebo serviceboende Carina Willberg carina.willberg@varha.fi tfn 040 020 2848
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas via det elektroniska ansökningsformuläret.

Lär dig mer om oss

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Ikääntyneiden palvelut, Ikääntyneiden alueelliset palveluyksiköt, Ikääntyneiden palvelualue 4, Ympärivuorokautinen tehostettu PA Alue 4, Ympärivuorokautinen tehostettu PA, Servicehus Bjärkebo/Koivukoto Alue 4

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

***

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag.

Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats.

Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.


Adress: Klockringaregatan 2 A, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb