Sjukskötare eller närvårdare till vårdring - Korsholms kommun

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå söker personal för tillsvidare anställningar med specialvillkor:
En sjukskötare eller närvårdare, 60-85 %, två- och treskiftsarbete enligt överenskommelse

Personalen anställs till en vårdring för vård av ett barn i barnets hem. Barnet är en 2-årig pojke som behöver assistans med det mesta och kontinuerlig tillsyn. Tycker du om att jobba med barn och är en glad och lugn person, sök och hjälp familjen att få en fungerande vardag. Vi värdesätter erfarenhet av pediatrisk vård.

Anställningen är tillsvidare med specialvillkoret: Så länge behovet av vårdring fortgår med en månads uppsägningstid.
Intervjuer påbörjas redan under ansökningstiden och vi anställer genast vi hittar lämplig person
Behörighetskrav: Sjukskötarexamen eller närvårdarexamen (eller med den jämställd tidigare examen på skolnivå).
Språkkrav: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.
Lön enligt AKTA. Prövotiden är 6 månader. Den valda bör uppvisa ett godtagbart hälsointyg i början av anställningen samt ha ett giltigt vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Den valda ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Läs mer

https://www.korsholm.fi

Mer om arbetsgivaren

För tilläggsinformation kontakta Annika Ahläng, linjeansvarig för hem- och närsjukhusverksamheten, tfn 044 424 9203 eller annika.ahlang@korsholm.fi.

Korsholms kommun, Hälsovårdstjänster
Adress: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Mustasaari

Hälsovårdscentralerna inom samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå erbjuder full service. Vi har bl.a. laboratorium, röntgen, tal-och fysio- och ergoterapi, geriatrisk poliklinik samt akut- och rehabiliteringvård . Vasa centralsjukhus kompletterar samarbetsområdets hälsovård med ett brett utbud av specialsjukvård samt samjour.

Suggested jobs