test

Vi söker en sjukskötare för en fast anställning till Forsby seniorcenter enhet F2 och C5. Båda enheterna har 16 klientplatser för svenskspråkiga minnessjuka klienter. Sjukskötarens vakans är delad mellan de två enheterna.

Vi förverkligar vård och omsorg, så att våra invånare kan känna att deras liv är meningsfullt och värdefullt. Vi anser det som viktigt att våra invånare kan delta i verksamhet som de tycker om samt som främjar och upprätthåller deras funktionsförmåga. Personalen är ivrig och yrkeskunnig och värderar arbetsplatsens positiva atmosfär. Vi arbetar hemma hos klienterna och använder hemmalika kläder.

Arbetet är treskiftsarbete med betoning på nattarbete. Vi förverkligar principen om hälsosamma arbetstider. I den dagliga dokumentationen använder vi Apotti-systemet som tagits i bruk under våren 2021. Vår fastanställda personal deltar i utbildningar i kinestetik.

Till sjukskötarens arbetsuppgifter hör att fungera som expert i vårdarbetet och som ansvarsskötare, bedöma vårdbehovet, planera, förverkliga, ansvara för förverkligandet av läkemedelsbehandlingen och utvärdera klientens vård i samarbete med andra aktörer som deltar i vården. Sjukskötaren samarbetar med läkaren gällande klientens vård. Ytterligare stöda och handleda ansvarsskötare i sitt arbete och ansvara för avdelningens verksamhet på kvällar och veckoslut.

Vi önskar att du har förmågan att arbeta i en mångprofessionell grupp, men enligt behov också förmåga att göra självständiga beslut. Du har ett genuint intresse för våra klienters dagliga välmående och för att utveckla vår enhets verksamhet, samt god förmåga för social växelverkan.

Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete med mångsidiga utbildningsmöjligheter och personalförmåner som bl.a. tjänstebostad och bidrag för motion- och kulturaktiviteter.

Bygget för det nya seniorcentret startar år 2021. Vi flyttar till de nya utrymmena på våren 2024.

Vänligen fyll i din ansökan på finska via: helsinkirekry.fi. Vi väntar på din arbetsansökan!

Behörighetsvillkor:

Examen som innebär legitimation till sjukskötare: sjukskötare (YHS) eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå , specialsjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska.

Legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.

Vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Under prövotiden bör man utföra Love; läkemedelstillstånden.

Innan beslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Som merit räknas:
- erfarenhet av gerontologiskt samt rehabiliteringsfrämjande vårdarbete
- goda muntliga och nöjaktiga skriftiga kunskaper i det svenska språket.

Läs mer

https://www.hel.fi/sote/enheterna-sv/seniorcentraler/forsby/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Marja Forsman, tfn. 09 310 51983, marja.forsman@hel.fi

Lär dig mer om oss

Social-och hälsovårdssektorn, Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, Forsby seniorcenter

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Kottbyvägen 11, 00060 Tehy

Rekommenderade jobb