Skip to main content
test
Sjukskötare, Geriatriska avdelningen - Pargas stad

SJUKSKÖTARE GERIATRISKA AVDELNINGEN

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE med arbetspunkt geriatriska avdelningen från 1.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Om Du har initiativförmåga och intresse för vård av olika hälsotillstånd samt rehabilitering av äldre så är just Du den person vi söker. Vi arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga. Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering. Grundvård och sjukvård ingår i arbetsuppgifterna enligt behörighet som till exempel sårvård, intravenösa infusioner och krävande smärtvård.

Arbetet görs i tre skift. Vi erbjuder introduktion för arbetet i en motiverad arbetsgemenskap. Uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga där verksamheten är evidensbaserad och patientcentrerad.

Behörighetsvillkoren:
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Dessutom förutsätter vi tillräckligt skydd mot Covid-19-sjukdomen enligt lagen om smittsamma sjukdomar temporära § 48 a. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Max 6 månaders prövotid.

Löne enligt SOTE-avtal.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar, avdelningsskötare Sari Gustafsson tfn 040 488 5843 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen tfn 040 821 0606
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 461801. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social-och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 9.10.2022. Ansökningar returneras inte.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Hälsovård, Geriatriska avdelningen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Kommunalhemsvägen 12, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb