Sjukskötare / hälsovårdare, vaccineringen - Sibbo kommun

Vi söker nu en SJUKSKÖTARE/HÄLSOVÅRDARE för tiden 1.3. - 31.12.2021 för förebyggande arbete inom öppensjukvården och för mottagningsarbete på Sibbo social- och hälsostation. Arbetet inleds enligt överenskommelse så snart som möjligt.

På mottagningen sköter du i första hand uppgifter i anknytning till coronavaccineringen samt vid behov även andra arbetsuppgifter inom öppensjukvården. Kompetenskravet för befattningen är yrkeshögskoleexamen som sjukskötare eller hälsovårdare eller tidigare examen på institutsnivå i vilken ingår legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994; JulkiTerhikki). Enligt förordningen får vaccinationer i injektionsform ges endast av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor eller förstavårdare legitimerade som sjukskötare, som fått behövlig vaccinationsutbildning.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och i arbetsförhållandet tillämpas en prövotid. För uppgiften förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga och tillfredsställande skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi värdesätter god förmåga att arbeta i team och i kundservice samt ett positivt, självständigt arbetsgrepp.

Vänligen lämna in din ansökan senast 22.2.2021 kl. 16 via länken nedan eller på vår webbplats www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid intervjun. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Uppgiften besätts genast då en lämplig person har hittats.

Sibbo är en växande tvåspråkig kommun nära Helsingfors. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder och högklassiga tjänster. Kommunens nya och moderna huvudhälsostation är belägen i Nickby intill fungerande trafikförbindelser. Sibbos social- och hälsotjänster har som mål att främja kommuninvånarnas välmående, hälsa och funktionsförmåga samt förebygga sjukdomar.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/nickby-halsostation/

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften ger servicechef Pernilla Eriksén 050 434 0642 / pernilla.eriksen(at)sibbo.fi eller avdelningsskötare Minna Seppälä 040 191 4200 / minna.seppala(at)sibbo.fi


Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare