Sjukskötare, Hannahemmet - Kimitoöns kommun

Nuvarande placering inom äldreomsorgens vårdenhet för dygnetruntvård, Hannahemmet. Behörighetsvillkor: Sjukskötarexamen samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket, goda kunskaper i det andra inhemska språket. Uppgifterna kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/social-_och_halsovard/
https://www.visitkimitoon.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Carita Pomrén 040 527 0647 eller Eva Manelius 044 526 0709

Lär dig mer om oss

Omsorgsavdelningen

Kimitoön är en dynamisk, tvåspråkig skärgårdskommun i Egentliga Finland med 6 700 invånare. Vi vill tillsammans främja kommunens livskraft och våra invånares välfärd. En liten kommuns fördel är att servicen finns nära tillgänglig och att samarbetet mellan olika aktörer är smidigt. Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba nära havet och den vackra naturen.

Kimitoöns kommun är en rökfri arbetsplats.


Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö
Kimitoöns kommun - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb