Skip to main content
test
Sjukskötare, hemsjukhuset, Vörå - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en sjukskötare i deltid (50 %) till Österbottens välfärdsområde med placering till en början inom Österbottens hemsjukhus, inledningsvis för befolkningen i Vörå-området.

Vi värdesätter utbildning i och tidigare arbetserfarenhet av palliativ vård. Arbetet inleds 29.8.2022 eller enligt överenskommelse.


Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Koordinerande avd.skötare Ulla-Britt Prittinen
tel. 050 560 5633
Koordinerande avd.skötare Ann-Sofi Vestman
tel. 044 727 1256
Överskötare Lis-Marie Vikman
tel. 050 5947 559
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vörå, 66600 Vöyri
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb