Skip to main content
test
Sjukskötare (hemvård) - Lohjan kaupunki

Vi söker två sjukskötare för fast anställning till hemvården.

Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i ett tvärvetenskapligt team.

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt och god social kompetens. Utöver formell behörighet förväntar vi oss erfarenhet av äldreomsorg, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett klientorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Kunskaper i båda de inhemska språken räknas som merit, arbetet kräver körkort och möjlighet att använda egen bil.

Kompetensen i läkemedelsbehandling för den sjukskötare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe (nätutbildning för läkemedelsbehandling).

Behörighetsvillkor: Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och dessutom förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Grundlön är 2625,47 €/mån., enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader.
Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer information ges av (vardagar kl 8:00 - 15:00):
8.8.22 - Mitra Sjöroos, puh. 050 561 3191, mitra.sjoroos@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 22.8.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-298-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Hemvård
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb