Skip to main content
test
Sjukskötare, hjärtavdelningen, VCS - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid hjärtavdelning Y1B vid Vasa centralsjukhuset.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.


Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

www.osterbottensvalfard.fi - www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

avdelningsskötare
Eva Grönlund
Tel. 040 584 9597
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb